کاش امشب بی فردا شوم

شهوت امواج دریا

و تمنای غروب

زیر نور زیبای ماه

من دعایت کردم و

دست در دست چشمهایت

دیدم که ابرها دعایم را اجابت می کردند

در دلم یک جمله گفتم:

کاش امشب بی فردا شوم.

* سید مرتضی حسینی *

/ 0 نظر / 30 بازدید