پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

میبارد شعرم

میخشکد ...             میریزد ...                     می بارد ...                                لبانم ...                                       اشکم ...                                               شعرم . - مرتضی - ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید