پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

شرم صدای ساز

مینوازم ,        شاید از شرم صدای سازم پاره ای از جانم                   به خود آید                         و تو را ناله کند. - مرتضی -
/ 2 نظر / 11 بازدید