پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

فانوس

کسی چه میداند از بامداد عمرم تا هر شامگاهم در بسترم بدون فانوس, چگونه تو را گدائی میکنم ! - سید مرتضی حسینی -
/ 0 نظر / 9 بازدید