خواب آینه

چشمان تو

خواب را از آینه گرفته است

جان را از من

و خورشید را

از آسمان.

* سید مرتضی حسینی *

/ 6 نظر / 23 بازدید
نيلوفر

تمام حواسم به چشماش بود که زنجیر احساسمو بافتم منو پشت یک کوه انداخت و منم ساده این بازیو باختم

faezeh

ﮬﻤﯿﺸﮧ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺯﺩ به ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻭ ﮔﻔﺖ: تنها امده ام ، تنها میروم ﯾﮏ ﻭﻗﺘﺎﺋﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﯾﺎ ﺩﻗﯿﻘﮧ ﺍﯼ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﻭﺭﯼ! ﺩﻝ ﻭﺍﻣﺎﻧﺪﮦﺍﺕ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﮬﺪ ﮐﮧ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮧ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ….

faezeh

حس قشنگیه.. یكی نگرانت باشه یكی بترسه از اینكه یه روز از دستت بده سعی كنه ناراحتت نكنه، حس قشنگیه... وقتی در گوشت میگه دوست دارم میگه حواسم بهت هست حس قشنگیه ازت حمایت كنه... آره... دوست داشتن همیشه زیباست.

faezeh

گاهــــــــے همـــــــہ زنــــכگــے اتـــ כر یــــــــڪـــــــــ " تـــُـــــــــــــــــــــو" خــــــلاصـہ مے شـــــوכ "تـــُــــــــــو" כر خلوتـــــم قـכم مــیزنے و صــــכاے پای" تــُــــــــــــو" مے شــــــوכ مــلوכے آرام ذهــטּ مـــטּ هـــر رכے ڪـــہ از مــטּ بگیرے به" تـــُـــــــــــو" مے رســـــכ " تـــُــــــــــــو" مے شوے כنــــــــــیاے مــــــــــن " تـــُــــــــــــو" مے شوے نـــــــــیاز مـــــــــטּ " تـــُـــــــــــو" مے شوے هـــــــــمـــــہ ے مـــــــــن