رب النوع

امروز دلم فتوا داد

من هم می توانم شیفته ی

گناهی از جنس تو باشم!

حالا دیگر نامحرم ترین رب النوع

من شدی.

* سید مرتضی حسینی *

/ 0 نظر / 25 بازدید