نگاه شیراز گونه ی اردیبهشتی

چیزی به من بگو!

من آن مهر ماهی هستم

که با یک نگاه شیراز گونه ی

اردیبهشتی ات

مثل درختی در پاییز

تمام خیابان ها را

عشقباران می کنم.

* سید مرتضی حسینی *

/ 3 نظر / 48 بازدید
نیلوفر

شاعر نیستم اما باید از عشق بسازم غزلی قابل تو غزلی ناب و صمیمانه به وزن دل تو دلی از جنس بهار داری که وزنش سنگین سبز باشی و دلت خانه ی پاییز مباد [گل]

ماه بانو

ستاره ای شده ام غرق آسمان دلت که راه عشق کشاندم به کهکشان دلت پریده ام همه ی انتظار عالم را به سمت روشن آرام آشیان دلت مرا به سفره ای از شعر و شور مهمان کن هزار قصه بگو با من از زبان دلت تمام خستگی ام را به دست جاده بده مرا همیشه نگه دار در امان دلت مرا که ماهی تُنگ بلور عشق توام سپرده هستی خود را به بیکران دلت تو در منی و من از تو که صبح روز ازل خدا به پیکر خاکم دمیده جان دلت رهاتر از تو من و بی نشان تر از من، تو دو قطب حادثه سازیم در جهان دلت مسافر همه ی عصرهای تاریخ ایم رسیده ایم به یک نقطه … در زمان دلت